Hình ảnh: Thảm lót chân cao su Thái Lan gắn cho xe SH 2017 150i-125i làm cho xe nổi bật hơn.

Hình ảnh: Thảm lót chân cao su Thái Lan gắn cho xe SH 2017 150i-125i làm cho xe nổi bật hơn.