Image: Thảm lót sàn cao su Thái Lan giúp cho xe Honda SH 2017 125i/150i nhìn chất hơn.

Image: Thảm lót sàn cao su Thái Lan giúp cho xe Honda SH 2017 125i/150i nhìn chất hơn.